—Falcons urbans de Barcelona

El falcó pelegrí havia viscut a la ciutat de Barcelona fins l’any 1973 quan va ser morta l’última parella. El 1999 va començar un projecte per reintroduir i el 2005 una parella va niar amb èxit per primera vegada en el famós temple de la Sagrada Família. Això va ser una gran notícia ja que el temple és un edifici emblemàtic per a la ciutat i milers de turistes el visiten cada any. Altres parelles de falcons urbans nidifiquen ara en altres edificis de la ciutat, en un penya-segat i també en una enorme central tèrmica en desús.

Després de dues dècades de projecte, l’èxit és que ara el nombre de parelles ronda la desena a la ciutat de Barcelona i el seu entorn immediat.